Formy reklamy w Internecie

Biuletyny informacyjne, które są odrębną formą strony internetowej poszczególnej firmy, a to za sprawą tego, że mają postać prasy elektronicznej. Zawierają one przede wszystkim treści o charakterze perswazyjnym. Wróć