Korzyści wynikające z reklamy

Spośród wielu korzyści, jakie oferuje reklama, najczęściej wymienia się:

Przy całym szeregu korzyści, jakie niesie ze sobą reklamowanie usług i towarów nie należy zapominać, że jest ona także źródłem wad. Do największych i najbardziej rażących zalicza się jej bezosobowy charakter, jednostronne nadawanie przekazu bez elastycznego dopasowywania się do reakcji odbiorcy i liczenia się z jego potrzebami.

Wróć