Formy reklamy w Internecie

Reklamę z całą pewnością można zaklasyfikować do sfery masowego komunikowania, a zatem w szerszym znaczeniu do samej kultury, przy czym nie można zapominać, że głównym jej celem jest osiągnięcie konkretnych zysków w ramach systemu marketingowego.

Sam Internet można traktować jako część kultury masowej, niektórzy są nawet skłonni widzieć w nim odrębną kulturę. Reklama w kulturze jak i w Internecie może mieć kilka aspektów. Po pierwsze komunikat reklamowy jest utworem przeznaczonym do odbioru jak i inne produkcje kultury masowej. Po drugie odbiorcy nierzadko traktują reklamę jako dzieło artystyczne a Internet jest łatwo dostępnym miejscem w którym na szeroką skalę można udostępniać swój dorobek artystyczny.

Większość środków, którymi posługuje się Internet można zaklasyfikować jako formy reklamy, bądź marketingu lub promocji. Do najważniejszych zalicza się:

Reklama w Internecie jest dopiero w początkowej fazie. Wraz z dokonującymi się zmianami pojawią się problemy o styczność takich reklam o ich intensywność i częstotliwość. Świat Internetu jest prawdziwym wyzwaniem dla reklamodawców i niezmierzonym rynkiem możliwości.